Jakie są niezbędne elementy wyposażenia przeciwpożarowego?

Wyposażenie przeciwpożarowe jest niezbędnym elementem każdej nieruchomości, której właściciel dba o bezpieczeństwo. Jest to ważna zarówno w kontekście dbania o bezpieczeństwo ludzi znajdujących się na obiekcie, jak i dbania o bezpieczeństwo mienia. Skutki pożaru bywają bardzo kapitałochłonne, więc jednoznacznie można stwierdzić, że zadbanie o bezpieczeństwo pożarowe to opłacalna inwestycja.

Dotyczy to zarówno osób indywidualnych i domów prywatnych, jak i przedsiębiorców. Firmy specjalizujące się w produkcji sprzętu BHP oferują przeróżne akcesoria, które mają na celu poprawić jakość bezpieczeństwa na obiektach.

Podręczny sprzęt przeciwpożarowy

W każdym budynku powinny znajdować się przede wszystkim gaśnice. Jest to kluczowy element, który pozwala na szybkie spacyfikowanie zagrożenia pożarem już w zarodku. Nie należy jednak wybierać pierwszej lepszej gaśnicy. Gaśnice produkowane są w ściśle określonym kontekście i powinny być dobierane w zależności od tego, w jakich warunkach będą potencjalnie używane.

Pożary dzieli się na następujące grupy i w tym kontekście należy dobierać rodzaj gaśnicy:

  • A – materiały stałe pochodzenia organicznego.
  • B – ciecze palne i materiały topiące się.
  • C – gazy.
  • D – metale.
  • E – urządzenia pod napięciem i wszystkie urządzenia elektryczne.
  • F – tłuszcze spożywcze.

Próba gaszenia pożaru nieodpowiednim rodzajem gaśnicy może pogorszyć sprawę, więc zadbanie o prawidłowy dobór typu gaśnicy jest niezwykle ważny. Warto go skonsultować ze specjalistami od BHP. Poza gaśnicami warto zaopatrzyć obiekt w koce gaśnice, a jeśli jest to lokal użytkowy, w myśl z zasadami BHP i przepisów przeciwpożarowych należy go zaopatrzyć w specjalne tabliczki i oznaczenia zlokalizowanych gaśnic i dróg ewakuacyjnych.

Systemy alarmowe i czujniki dymu

Integralną częścią każdego lokalu, w którym stosowane są niezbędne środki bezpieczeństwa, związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym są czujniki dymu i alarmy. Aktualnie producenci takich systemów mają w swojej ofercie bardzo zaawansowane czujniki, które są bardzo łatwe w montażu i niezwykle proste w obsłudze. W większości przypadków, takich jak niewielkie lokale usługowe lub domy prywatne w zupełności wystarczy zakup podstawowego zestawu bazującego na centrali alarmowej i czujnikach łączących się z nią bezprzewodowo. Sprawia to, że montaż instalacji przeciwpożarowej nie wymaga jakiejkolwiek ingerencji w istniejące instalacja i rozprowadzania kabli, co pozwala łatwo i szybko zwiększyć bezpieczeństwo. Systemy alarmowe warto połączyć z zaawansowanymi systemami wentylacyjnymi i kominami oddymiającymi. Są to systemy bazujące na podstawowych prawach fizyki i pozwalają na łatwiejsze poradzenie sobie z pożarem, gdy już do niego dojdzie. Niejednokrotnie są w stanie uratować dużą część mienia, a nawet cały budynek przed rozprzestrzenieniem się pożaru.