Utrzymanie systemu zarządzania jakością

Wdrożenie normy ISO 9001 to dopiero początek drogi do podnoszenia jakości. Aby system działał sprawnie, konieczne jest powołanie pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością oraz przeszkolenie personelu. Bardzo ważną rolę odgrywa też audytor wewnętrzny.

Zakres działania pełnomocnika

Jest to osoba w organizacji, która musi znać system zarządzania jakością na wylot. Jeśli SZJ jest połączony z jakiś innym systemem np. specyfikacją techniczną dla branży motoryzacyjnej IATF 16949 to powinien on też znać zakres tej normy. Aby dobrze przygotować się do wykonywania swoich zadań, pełnomocnik powinien wziąć w specjalnym kursie: https://szkolenia.bureauveritas.pl/q03-pelnomocnik-ds-iatf-169492016/

Dzięki niemu rozumie wymogi, potrafi analizować ryzyko i wykorzystywać w swojej pracy różne mierniki funkcjonowania firmy. Pełnomocnik poszukuje możliwości podniesienia poziomu jakości oraz stara się wyeliminować jakiekolwiek niedoskonałości systemu. Pełnomocnik ściśle współpracuje z audytorem wewnętrznym, dlatego powinien też dobrze rozumieć zagadnienia związane z przeprowadzaniem audytów wewnętrznych. Do zadań pełnomocnika należy też kontrakt z jednostką certyfikacyjną.

Kontrola jakości

W organizacji po wprowadzeniu zasad systemu należy regularnie go kontrolować. Przeprowadzaniem audytów wewnętrznych zajmuje się audytor wewnętrzny wyspecjalizowany w normie ISO 9001. Warto zauważyć, że jeśli system zarządzania jakością jest połączony z jakimś innym systemem np. IATF 16949, to można kontrolę wykonywać łącznie. Oczywiście audytor musi być odpowiednio przygotowany do wykonywania kontroli specyfikacji technicznej IATF 16949. Dzięki rzetelnie przeprowadzanym audytom można szybko wychwycić obszary, w których występują niezgodności i wdrożyć działania naprawcze. Poza tym informacje zgromadzone w raporcie są świetną bazą do opracowywania planów rozwoju systemu zarządzania jakością.

Cenne umiejętności

Utrzymywanie wysokiego poziomu jakości w organizacji wymaga nie tylko posiadania merytorycznej wiedzy, ale też szeregu umiejętności miękkich. Zarówno pełnomocnik, jak i audytor powinien bardzo dobrze komunikować się zarówno werbalnie, jak i pisemnie. Bardzo ważna jest też dobra organizacja pracy i odpowiedzialne zarządzanie czasem oraz zasobami. Cenne umiejętności na stanowiskach związanych z utrzymaniem jakości to także skuteczne motywowanie oraz sprawne rozwiązywanie konfliktów.