Faktoring szansą na rozwój mikrofirm

Faktoring jest jedną z najszybciej rozwijających się usług finansowych w Polsce. Dzięki faktoringowi przedsiębiorstwa mogą poprawić płynność finansową i otrzymać wsparcie w stabilnym i długofalowym rozwoju. Czytaj dalej i sprawdź, dlaczego warto postawić na faktoring.

Rosnąca popularność faktoringu idzie w parze z rozwojem ofert w ramach usług faktoringowych. Na polskim rynku przedsiębiorstwa mogą znaleźć sposoby finansowania skrojone na miarę ich możliwości oraz potrzeb. Jednym z nich jest faktoring dla małych firm, który zapewnia przedsiębiorstwom bezpieczne i stałe finansowanie działalności.

Czym jest faktoring dla małych firm?

Faktoring dla małych firm to specjalna usługa finansowa, która bazuje na założeniach klasycznego faktoringu. Faktoring dla małych firm, nazywany również faktoringiem dla mikrofirm czy faktoringiem dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, umożliwia szybkie i stabilne finansowanie sprzedaży z odroczonym terminem płatności.

Dzięki temu rodzajowi faktoringu mikroprzedsiębiorstwa mogą otrzymać środki finansowe już po 24 godzinach od momentu przekazania kopii faktury swojemu faktorowi. Nie ma znaczenia, czy termin zapłaty za daną fakturę wynosi 7, czy 30 dni. Z faktoringu dla małych firm może skorzystać niemal każde mikroprzedsiębiorstwo.

Warunkiem jest m.in. sprzedaż dowolnych towarów lub usług z odroczonym terminem płatności. Większość faktorów (firm realizujących usługi faktoringowe) oferuje faktoring dla małych firm z określonym maksymalnym dochodem. W wielu przypadkach z usług faktoringu dla małych firm mogą skorzystać przedsiębiorstwa o rocznych dochodach nieprzekraczających 3 milionów złotych.

Istnieje wiele zalet faktoringu dla mikrofirm. Jedną z przewag nad klasycznym faktoringiem jest uproszczona analiza finansowa, dzięki czemu przedsiębiorstwa z niewielkim kapitałem mogą otrzymać dostęp do gotówki w niemal ekspresowym tempie.

Faktoring dla mikrofirm – jak wygląda proces finansowania?

Proces pozyskiwania finansowania w ramach faktoringu jest szybki i prosty, a składa się na niego kilka etapów. Aby faktoring dla mikrofirm mógł się rozpocząć, konieczne jest zrealizowanie sprzedaży dowolnego towaru lub usługi z odroczonym terminem płatności. Kopie faktury potwierdzającej daną sprzedaż faktorant (firma korzystająca z faktoringu) przekazuje do swojego faktora (instytucji realizującej usługi faktoringowe).

Na tym etapie faktor analizuje dokument sprzedaży i wypłaca faktorowi zaliczkę wynoszącą do 90 procent wartości pojedynczej sprzedaży. Wypłata środków finansowych następuje błyskawicznie i może nastąpić w zaledwie 24 godziny od momentu przekazania dokumentu przez faktoranta.

Po upływie terminu płatności widniejącym na fakturze faktor wypłaca pozostałą część wartości faktury swojemu klientowi. Warunkiem zapłaty jest spłata należności przez kontrahenta. Jeśli partner biznesowy faktoranta nie dokonał zapłaty, konieczne będzie samodzielne dochodzenie swoich roszczeń względem nieterminowego lub niewypłacalnego kontrahenta, a także zaspokojenie potrzeb faktora.