Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest obowiązkowy, ale czy potrzebny? O czym trzeba wiedzieć?

Wszystkie obecne przepisy oraz regulacje odnośnie eksploatacji i zużycia dla przedsiębiorstw regulują rządowe ustawy oraz rozporządzenia. Większość z nich jest nam powszechnie znana, jednak znajomość niektórych nie jest w pełni jasna. Taka sytuacja często ma miejsce w przypadku energii elektrycznej, zużywanej dla danego przedsiębiorstwa. Niektóre z nich zobligowane są przepisami do wykonywania odpowiedniego audytu. Jak wyglądają kwestie prawne dla audytu energetycznego oraz jakich przedsiębiorstw dotyczą? Odpowiadamy.

Audyt energetyczny – do czego służy?

Audyty energetyczne, w myśl obowiązujących przepisów, określają ustawowo wybrane przedsiębiorstwa zobowiązane do ich cyklicznego wykonywania.  Mają one za zadanie pozyskanie realnej wiedzy o faktycznym zapotrzebowaniu na energię, oraz zdiagnozowanie tych obszarów działania firmy, w których można dokonać koniecznych zmian dla skutecznej optymalizacji i osiągnięcia zdecydowanie lepszych rezultatów finansowych.

Audyt energetyczny – regulacje prawne

Zgodnie z obowiązującą od dnia 20 maja 2016 roku Ustawą o efektywności energetycznej, dana grupa dużych przedsiębiorstw zobowiązana jest do wykonywania audytu energetycznego co cztery lata. Obowiązkowego audytu nie muszą wykonywać

  • mikroprzedsiębiorcy,
  • mali przedsiębiorcy,
  • średni przedsiębiorcy.

Tak zwane duże przedsiębiorstwa to firmy zatrudniające powyżej 250 osób, osiągające roczny obrót 50 mln euro i 43 ml euro sumy bilansowej.

Na czym polega audyt energetyczny?

Wykonanie audytu energetycznego ma na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń, które dotyczą potrzebnych działań do poprawy efektywności energetycznej w danym przedsiębiorstwie. To również dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach w kwestiach energii. Podczas przeprowadzenia audytu energetycznego dokonuje się szczegółowego technicznego przeglądu dla zużycia energii elektrycznej w danym przedsiębiorstwie, który odpowiada za co najmniej 90  całkowitego jej zużycia, związanym z działalnością całej firmy. Przegląd ten obejmuje zarówno zużycie energii w danych budynkach, jak i instalacjach, urządzeniach i transporcie przedsiębiorstwa.

Kto musi wykonać audyt energetyczny?

Wykonanie audytu energetycznego jest konieczne w przypadku przedsiębiorcy określonego w ustawie, to jest przedsiębiorcy dużego, określonego odpowiednimi kryteriami. Audyt musi być przeprowadzony przez niezależny podmiot, posiadający stosowną wiedzę oraz doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju audytu. Ustawa nie precyzuje dokładnych kwestii kryteriów dla wykonywania audytu, tak więc pozostawia ona pewna swobodę decyzji i wyboru dla przedsiębiorcy. Nawet jeśli nie jesteśmy ustawowo zobligowani do wykonywania wyżej wymienionych pomiarów dla energii elektrycznej, warto wykonać je aby mieć istotny wgląd oraz wpływ na optymalizację naszego przedsiębiorstwa, minimalizację kosztów oraz usprawnianie systemu. To istotne kwestie dla większości firm, pozwalające na duże oszczędności oraz o wiele bardziej sprawne działanie naszego przedsiębiorstwa.

fot: pixabay.com